Ontstaan

Stichting Jong is in 1988 ontstaan uit het samengaan van diverse instellingen. Deze instellingen organiseerden daarvoor onder de naam ‘Kinderen naar buiten’ (KINABU) vakanties voor kinderen uit gezinnen zonder middelen om met vakantie te gaan. In de loop van de jaren is een klein kapitaal ontstaan uit giften en legaten. Door zorgvuldig beheer en beleggingen is een vermogen opgebouwd waarvan de rendementen de bron zijn voor de subsidies die Stichting Jong toekent.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Jong bestaat
uit zeven leden die elk een specifieke
achtergrond en deskundigheid hebben
om de subsidieaanvragen te kunnen
beoordelen. 
Daarnaast is er een secretariaat waar
de aanvragen worden ontvangen en de
besluiten worden verwerkt.

Het bestuur van Stichting Jong bestaat uit:

  • Marjolein van Bommel
  • Jeannette van den Born
  • Maarten Faas (voorzitter)
  • Leonie Haakshorst
  • Maretha de Jonge
  • Hans Lankhuijzen (penningmeester)
  • Edward Oketch

Secretariaat: Henriëtte Winkel

De bestuursleden van de Stichting Jong ontvangen geen financiële vergoeding of vacatiegeld voor hun werkzaamheden, anders dan reis- en verblijfkosten. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.Stichting Jong, 20203