Bezoek aan het meisjeshuis van de NWCSS

Bezoek aan het meisjeshuis van de NWCSS

Bezoek aan Nepal Women & Childeren Service Society

In juni 2023 besloot het bestuur van JONG een aanvraag te honoreren om de keuken te renoveren van een residentiële voorziening voor meisjes in Kathmandu in Nepal. Deze voorziening is een initiatief van vrouwen in Nepal, verenigd in de Nepal Women & Childeren Service Society. De Nederlandse stichting 4Smiling Faces support deze Nepalese organisatie. Voorzitter van het bestuur van JONG was in okotber in Nepal en maakte van de gelegenheid gebruik om het kinderhuis te bezoeken en de vrouwen te spreken.

Maarten Faas, voorzitter JONG, overhandigt check aan Anna Houwers (midden) en Leonie Ruiter van het Jeugdeducatiefonds

Stichting JONG is ‘Klasgenoot’ van het Jeugdeducatiefonds

In 2023 zijn we een driejarige samenwerking aangegaan. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten via de basisschool. Op de aangesloten scholen in Nederland leeft minstens 50 procent van de leerlingen in armoede. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool. De leerkracht weet als geen ander wat nodig is. JONG focust zich op het financieren van aanvragen voor de verbetering van de gezondheid van kinderen in armoede. De basis voor het welzijn, de gezondheid en de kansen van kinderen wordt op jonge leeftijd gelegd. Kinderen in armoede lopen een groter risico op gezondheidsproblemen, zowel nu als in de toekomst. Daarom steunt JONG het Jeugdeducatiefonds om kinderen in armoede de kans op een gezond leven te geven. “Wij zijn enthousiast over de werkwijze van het Jeugdeducatiefonds”, vertelt Marjolein van Bommel van het bestuur van JONG. “Heel direct hulp geven voor wat concreet nodig is, geen bureaucratisch gedoe, de onderwijzer op school geeft aan wat nodig is. Daar willen wij ons mee verbinden de komende drie jaar.”

Jongeren van het project

Sieradenproject door oorlogsslachtoffers – Sierra Leone

In Sierra Leone heeft de Stichting Jong een startsubsidie gegeven aan een project voor jongeren die getraumatiseerd en verminkt uit de oorlog zijn gekomen. Zij leren sieraden te maken en die ook te verkopen. Zij hopen uiteindelijk zelf de kosten te kunnen verdienen met de sieraden.

JONG support Villa Pinedo

Jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan de problematiek, maar te weinig aandacht aan wat de betrokken kinderen echt nodig hebben. Bij Villa Pinedo zijn daarom kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat onze stichting zo bijzonder maakt. Kinderen met gescheiden ouders zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet er nou beter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf? JONG ondersteunt Villa Pinedo drie jaar (2021 t/m 2023) met € 50.000 per jaar.

 Stichting Jong, 2023