Beleidsplan 2022-2023
Beleidsplan 2022-2023

Bank
Het vermogen van Stichting Jong wordt beheerd door Triodos Vermogensbeheer te Zeist op rekeningnummer NL53 TRIO 0379 5341 85 / BIC: TRIONL2U.

Administratie
De administratie wordt uitgevoerd door Huting Belastingadvies en Administratie te Veenendaal.

Accountant
De accountant is BorghHaeve Accountants te Wageningen.

ANBI
Stichting Jong heeft de ANBI-status en is daarmee vrijgesteld van belasting.

Jaarrekeningen
Voor meer financiële informatie verwijzen wij u naar de jaarverslagen.
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

ANBI verantwoording
Standaard publicatieplicht ANBIStichting Jong, 2023