Stichting Jong geeft financiële steun aan projecten en activiteiten die zijn gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar, die op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied wat extra steun kunnen gebruiken. Steun die niet (volledig) langs de reguliere wegen wordt vergoed. Stichting Jong doet dat in Nederland maar ook in de armste landen van de rest van de wereld. In beginsel steunt Stichting Jong alleen aanvragen van Nederlandse stichtingen of rechtspersonen, ook voor wat betreft de buitenlandse projecten. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze voorwaarden.

Bij de uitvoering van de projecten gaat Stichting Jong ervan uit dat de aanvragende organisatie voldoende organisatievermogen, continuïteit, integriteit, professionaliteit en kwaliteit bezit. De Stichting Jong vraagt financiële verantwoording in de vorm van een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden, nadat het project is uitgevoerd.
Stichting Jong geeft vooral incidentele steun, maar die kan wel meerdere keren worden aangevraagd (met een maximum van drie keer). Daarnaast worden meer structurele relaties aangegaan met organisaties die omvangrijke activiteiten uitvoeren en daarvoor ook een groot subsidiebedrag ontvangen (maximaal drie jaar).

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Jong is:

Het geven van financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar die wat extra steun in het leven kunnen gebruiken.

Het gaat daarbij om projecten op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied. Stichting Jong richt zich bijvoorbeeld op jongeren in de jeugdzorg, in het speciaal onderwijs, in de (geestelijke) gezondheidszorg, in vluchtelingencentra of in lokale initiatieven. Stichting Jong maakt geen onderscheid naar geloof, afkomst of gender en werkt op basis van de doelstellingen voor kinderen van UNICEF.Stichting Jong, 2023