Aanvragen voor subsidie door Stichting Jong kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend. Zij worden behandeld door het stichtingsbestuur, dat vier keer per jaar vergadert. Het stichtingsbestuur bestaat uit verschillende deskundigen die de medische, psychologische en sociale, alsmede de juridische en financiële discipline en kennis op het gebied van Jeugdzorg vertegenwoordigen. Een aanvraag moet zodanig gedocumenteerd zijn dat de verstrekte informatie voldoende basis biedt voor besluitvorming door het bestuur.

Het besluit en de daaraan eventueel verbonden voorwaarden worden schriftelijk medegedeeld.


Voorwaarden en privacybeleid

Voordat u uw aanvraag indient, wijzen wij u graag op de voorwaarden die Stichting Jong hanteert en op ons privacybeleid.


Aanvraagformulieren

Klik hier om een aanvraag in te dienen voor projecten binnen Nederland.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor projecten in het buitenland.Stichting Jong, 2020