Gegevens Nederlandse organisatie

Gegevens project buitenland

Uw aanvraag

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet Stichting Jong gegevens registeren die tot de naam van een persoon kunnen leiden, bijv. een contactpersoon. Op grond van de Europese wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) gebruikt Stichting Jong uw gegevens alleen voor het doel waarvoor deze door ons verzameld zijn. Daarvoor is uw toestemming nodig. Het betreft de gegevens: stichtingsnaam, postadres, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, e-mail adres contactpersoon. Stichting Jong verzoekt u toestemming te geven voor het gebruik en administreren van uw gegevens. Indien u geen toestemming geeft, kan Stichting Jong uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen en krijgt u deze retour gezonden.

Stichting Jong, 2020