Stichting JONG Is in 1988 ontstaan uit het samengaan van enkele instellingen en heeft in de loop van de jaren via giften en legaten een kapitaal opgebouwd waarmee zij projecten ondersteunt door middel van schenkingen.

Stichting JONG is er voor financiële ondersteuning binnen de Jeugdzorg waarin niet door een bevoegde overheid wordt voorzien. Als doel van deze zorg beschouwt Stichting JONG het bereiken van een goed evenwicht tussen lichamelijke, geestelijke en sociale gesteldheid. Als dit (welzijn) kan worden verbeterd met financiële steun, kan Stichting JONG inspringen.

Stichting JONG is de handelsnaam van Stichting JONG Kinabu, gevestigd

in Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Gooi- Eem en Flevoland onder nummer 41189528

RSIN 806339834